Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem “Kristapiņu kapulaukā” Riebiņu novada Rušonu pagastā 2012. gada 2. – 13. jūlijā

Indekss: 2.00-04.00
Plaukta indekss: MM-2.00-04 Kun/Pār
Autors(i): Kuniga Ināra
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 60
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts kā audzēkņi apgūst iemaņas pieminekļa “Riebiņu novada Rušonas pagasta Kristapiņu 8. – 12. gadsimta līdzenajā kapulauks” izpētē mācoties izmērīt izrakumu laukumus, noteikt atradumu koordinātes, nivelēt, strādāt ar specifiskajiem arheologa darba rīkiem zemes slāņu un apbedījumu atsegšanā.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Vides interešu izglītība, Arheoloģijas pulciņš