Vecrīgas noliktavas

Autors(i): Kuniga Ināra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 33
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai Vecrīgas vēstures izziņas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Tajā rodama informācija par rīdzinieku preču uzglabāšanai izmantotajām ēkām no 13. līdz 19. gadsimta vidum. Līdztekus celtņu raksturojumam norādītas noliktavu celtniecībai piemērotās teritorijas un kvartāli. Sniegts vispārējs eksportēto un importēto preču…

Lasīt tālāk ->

Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem “Kristapiņu kapulaukā” Riebiņu novada Rušonu pagastā 2012. gada 2. – 13. jūlijā

Autors(i): Kuniga Ināra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 60
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts kā audzēkņi apgūst iemaņas pieminekļa “Riebiņu novada Rušonas pagasta Kristapiņu 8. – 12. gadsimta līdzenajā kapulauks” izpētē mācoties izmērīt izrakumu laukumus, noteikt atradumu koordinātes, nivelēt, strādāt ar specifiskajiem arheologa darba rīkiem zemes slāņu un apbedījumu atsegšanā.

Lasīt tālāk ->