Rudenī ziedošo lakstaugu noteicējs

Indekss: 2.00-01.00
Plaukta indekss: MM-2.00-01 Svi/Rud
Autors(i): Svirževska Lilita
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 12
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts, kā pagatavot rudenī ziedošo augu sugu noteicēju un izmantot to izglītības procesā.

Atslēgas vārdi: , , , , , ,

Kategorijas: Vides interešu izglītība