Skolnieku vārdu krājuma paplašināšana un rakstītprasmes attīstīšana vācu valodas nodarbībās, piedaloties starptautiskajā spēlē ODYSSEE interneta vidē

Indekss: 5.00-01.05
Plaukta indekss: MM-5.00-01.05 Kan/Sko-O
Autors(i): Kandere Ligita
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 18
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskais materiāls paredzēts valodu pulciņu pedagogiem, kuri vēlas padarīt interesantāku valodas mācību procesu un ieinteresēt jauniešus praktiski pielietot iegūtās zināšanas, spēlējot ODYSSEE internetā – iepazīt citas valstis, to kultūru, izglītības sistēmu, iegūt jaunus draugus un iepazīstināt citu valstu bērnus ar mūsu valsti, tā uzlabojot zināšanas vācu valodā.

Atslēgas vārdi: , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Valodas, Vācu valoda