Skolnieku vārdu krājuma paplašināšana un rakstītprasmes attīstīšana vācu valodas nodarbībās, piedaloties starptautiskajā spēlē ODYSSEE interneta vidē

Autors(i): Kandere Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 18
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskais materiāls paredzēts valodu pulciņu pedagogiem, kuri vēlas padarīt interesantāku valodas mācību procesu un ieinteresēt jauniešus praktiski pielietot iegūtās zināšanas, spēlējot ODYSSEE internetā – iepazīt citas valstis, to kultūru, izglītības sistēmu, iegūt jaunus draugus un iepazīstināt citu valstu bērnus ar mūsu valsti,…

Lasīt tālāk ->