Skolnieka vārdu krājuma paplašināšana vācu valodas nodarbībās ar spēļu un rotaļu palīdzību “Mēs spēlējamies ar vārdiem”

Autors(i): Kandere Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 24
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota kā palīgs vācu valodas pulciņa skolotājam kā ieinteresēt skolēnus rast motivāciju un apgūt vācu valodu ar prieku, kā varētu padarīt valodas mācību procesu aizraujošu un interesantu – spēlējoties ar vārdiem un paši veidojot dažādas spēles, krustvārdu mīklas un vingrinājumus…

Lasīt tālāk ->

Skolnieku vārdu krājuma paplašināšana un rakstītprasmes attīstīšana vācu valodas nodarbībās, piedaloties starptautiskajā spēlē ODYSSEE interneta vidē

Autors(i): Kandere Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 18
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskais materiāls paredzēts valodu pulciņu pedagogiem, kuri vēlas padarīt interesantāku valodas mācību procesu un ieinteresēt jauniešus praktiski pielietot iegūtās zināšanas, spēlējot ODYSSEE internetā – iepazīt citas valstis, to kultūru, izglītības sistēmu, iegūt jaunus draugus un iepazīstināt citu valstu bērnus ar mūsu valsti,…

Lasīt tālāk ->

Skolnieku vārdu krājuma paplašināšana vācu valodas nodarbībās ar spēļu palīdzību “Duch Spiel zum Ziel!”

Autors(i): Kandere Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 18
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē izklāstīts, kā izmanto spēles apgūstot tēmu “Cilvēks” vācu valodas nodarbībās.

Lasīt tālāk ->