Skolnieku vārdu krājuma paplašināšana vācu valodas nodarbībās ar spēļu palīdzību “Duch Spiel zum Ziel!”

Indekss: 5.00-01.05
Plaukta indekss: MM-5.00-01.05 Kan/Sko-D
Autors(i): Kandere Ligita
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 18
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē izklāstīts, kā izmanto spēles apgūstot tēmu “Cilvēks” vācu valodas nodarbībās.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Valodas, Vācu valoda