Leļļu teātra integrācija vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās

Indekss: 1.05-17.00
Plaukta indekss: MM-1.05-17 Med/Leļ
Autors(i): Medne Ieva
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 19
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta projekta metodes izmantošana, iestudējot leļļu teātri vizuāli plastiskās mākslas pulciņa nodarbībās, veicinot sadarbību, integrāciju, interesi par literatūru un apzinātu talantus.

Atslēgas vārdi: , , , , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Kombinētie rokdarbi