Floristikas tehnikas

Autors(i): Medne Ieva
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 17
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta kā palīglīdzeklis floristikas pulciņu skolotājiem, audzēkņiem un visiem interesentiem, kas vēlas apgūt floristikas pamatlikumus pašmācības ceļā. Tajā apskatītas floristikas pamattehnikas. Katras tēmas noslēgumā piedāvāts praktisks uzdevums, kas palīdzēs labāk nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas.

Lasīt tālāk ->

Leļļu teātra integrācija vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās

Autors(i): Medne Ieva
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 19
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta projekta metodes izmantošana, iestudējot leļļu teātri vizuāli plastiskās mākslas pulciņa nodarbībās, veicinot sadarbību, integrāciju, interesi par literatūru un apzinātu talantus.

Lasīt tālāk ->