Floristikas tehnikas

Indekss: 1.05-26.00
Plaukta indekss: MM-1.05-26 Med/Flo
Autors(i): Medne Ieva
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 17
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta kā palīglīdzeklis floristikas pulciņu skolotājiem, audzēkņiem un visiem interesentiem, kas vēlas apgūt floristikas pamatlikumus pašmācības ceļā. Tajā apskatītas floristikas pamattehnikas. Katras tēmas noslēgumā piedāvāts praktisks uzdevums, kas palīdzēs labāk nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla