Pasaku un Lego materiāla pielietojums bērnu radošās iztēles attīstībā

Autors(i): Biezā Sandra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 35
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādnē aprakstīts, kā izmantojot Lego konstruktorus – dažāda lieluma klucīšus, figūriņas un citas detaļas, rosināt bērnu radošo izpausmi un aprakstīti astoņi soļi pasaku grāmatas veidošanā. Pielikumā divas bērnu veidotas pasaku grāmatas – “Pie saulītes ciemos”, un “Vecīša cimdiņš”.

Lasīt tālāk ->

Leļļu teātra integrācija vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās

Autors(i): Medne Ieva
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 19
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta projekta metodes izmantošana, iestudējot leļļu teātri vizuāli plastiskās mākslas pulciņa nodarbībās, veicinot sadarbību, integrāciju, interesi par literatūru un apzinātu talantus.

Lasīt tālāk ->