Kopīgais un atšķirīgais latviešu, ukraiņu ornamentā

Indekss: 1.05-00.00
Plaukta indekss: MM-1.05 Baz/Kop
Autors(i): Bazanova Anna
Atbildības ziņas: 10. klases skolniece, darba vadītāja: skolotāja Anna More - Gintere
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Ukraiņu vidusskola
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 42
Eksemplāru skaits: 1

Zinātniski pētnieciskajā darbā ir izpētīta un salīdzināta abu tautu ornamentu pamatelementu kopīgās un atšķirīgās iezīmes: 1. daļā varam rast etnogrāfijas jēdziena skaidrojumu, ornamenta veidošanās pamatprincipus, 2. daļā tiek apskatīts un salīdzināts ģeometriskais ornaments, analizētas kopīgās un atšķirīgās iezīmes, skaidrota pamatelementu semantiskā nozīme, 3. daļā tiek pētīta, analizēta un salīdzināta dekoratīvi vienkāršoto augu formas un izpētītas to veidošanās pamatprincipi, bet 4. daļā tiek atspoguļotas zoomorfā ornamenta, jeb dekoratīvi vienkāršotas dzīvnieku, tai skaitā putnu valsts formas.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla