Kopīgais un atšķirīgais latviešu, ukraiņu ornamentā

Autors(i): Bazanova Anna
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Ukraiņu vidusskola
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 42
Eksemplāru skaits: 1

Zinātniski pētnieciskajā darbā ir izpētīta un salīdzināta abu tautu ornamentu pamatelementu kopīgās un atšķirīgās iezīmes: 1. daļā varam rast etnogrāfijas jēdziena skaidrojumu, ornamenta veidošanās pamatprincipus, 2. daļā tiek apskatīts un salīdzināts ģeometriskais ornaments, analizētas kopīgās un atšķirīgās iezīmes, skaidrota pamatelementu semantiskā nozīme,…

Lasīt tālāk ->