Integrēta rotaļnodarbība “Lapas rudenī” ar angļu valodas dominanti, pirmsskolas 1. pakāpes audzēkņiem

Indekss: 5.00-09.01
Plaukta indekss: MM - 5.00-09.01 Bru/Int
Autors(i): Bruksa Anna
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē integrēta rotaļnodarbība “Lapas rudenī” ar angļu valodas dominanti pirmsskolas 1. pakāpes audzēkņiem, 3 -5 gadus veciem bērniem: nodarbības saturs, plāns, plānotie rezultāti, nepieciešamie resursi un nodarbības organizēšanas gaita.

Atslēgas vārdi: , , , , , , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības