Rīga bērna acīm

Autors(i): Putāne Dace
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē ir paraugi darbiņiem 6 – 10 gadus veciem bērniem: mācīties burtus, ciparus; lasīt dzejoļus; zīmēt un gleznot; griezt; līmēt; spēlēt spēles; šūt; prātot par Rīgu – bruģakmeņiem, tiltiem, rakstiem, mūzika, durvīm un vārtiem, ceļiem, dzīvniekiem, debesskrāpjiem, atslēgām, gaismas pili, seno…

Lasīt tālāk ->

Jautra bilžu grāmatiņa ar dzejoļiem un uzdevumiem par dabu un burtiem “Burti dārzā”

Autors(i): Putāne Dace
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 61
Eksemplāru skaits: 1

Grāmata “Burti dārzā” ir metodiska izstrādne, kas palīdzēs pirmsskolas vecuma bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Attīstot atmiņu, dzejoļus var iemācīties no galvas, tos deklamēt un izveidot nelielu uzvedumu. Attēlos redzamas lietas un augi,…

Lasīt tālāk ->

Vingrinājumu kopums smilšu spēļu nodarbībām simetriskai smalkās motorikas attīstībai

Autors(i): Lutere Iveta
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskās izstrādnes teorētiskā daļa balstās uz izcilu pedagoģijas pētnieku M. Montesori, H. Gudjona, V. Batņas, B. Edvardsas u.c. atziņām smalkās motorikas lomu bērnu attīstibā, par simetrijas nozīmi abu roku attīstībā un to ietekmi uz smadzeņu pusložu darbību, kā arī runas centriem smadzeņu.

Lasīt tālāk ->

Burtu rašanās pasakas 4 – 5 gadus veciem bērniem, izmantojot aukliņas un kociņus

Autors(i): Lutere Iveta
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 17
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota no divām daļām. Teorētiskā daļa balstās uz pedagoģijas un psiholoģijas pētnieku M. Montesori, H. Adlera, V. Vahterova, D. Lieģenieces un R. Kaņepējas atziņām par doto dabas interesi bērniem par burtiem, rakstīšanu un lasīšanu; par sajūtu orgānu būtisko nozīmi burtu…

Lasīt tālāk ->

Integrēta rotaļnodarbība “Lapas rudenī” ar angļu valodas dominanti, pirmsskolas 1. pakāpes audzēkņiem

Autors(i): Bruksa Anna
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē integrēta rotaļnodarbība “Lapas rudenī” ar angļu valodas dominanti pirmsskolas 1. pakāpes audzēkņiem, 3 -5 gadus veciem bērniem: nodarbības saturs, plāns, plānotie rezultāti, nepieciešamie resursi un nodarbības organizēšanas gaita.

Lasīt tālāk ->