Burtu rašanās pasakas 4 – 5 gadus veciem bērniem, izmantojot aukliņas un kociņus

Indekss: 5.00-09.01
Plaukta indekss: MM - 5.00-09.01 Lut/Bur
Autors(i): Lutere Iveta
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 17
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota no divām daļām. Teorētiskā daļa balstās uz pedagoģijas un psiholoģijas pētnieku M. Montesori, H. Adlera, V. Vahterova, D. Lieģenieces un R. Kaņepējas atziņām par doto dabas interesi bērniem par burtiem, rakstīšanu un lasīšanu; par sajūtu orgānu būtisko nozīmi burtu apguves un izziņas procesa laikā; par bērna vēlmi atklāt pasauli un pielāgoties pieaugušo pasaulei. Praktiskā daļa paredzēta 3 – 5 gadus veciem bērniem, kurā apkopotas dažādas burtu veidošanas pasakas, kuras tiek papildinātas ar pirkstiņspēlēm un rotaļām. Fotogrāfijās atspoguļots burtu izveides iespējas no kociņiem un aukliņām.

Atslēgas vārdi: , , , , , , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības