Integrēta rotaļnodarbība “Lapas rudenī” ar angļu valodas dominanti, pirmsskolas 1. pakāpes audzēkņiem

Autors(i): Bruksa Anna
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē integrēta rotaļnodarbība “Lapas rudenī” ar angļu valodas dominanti pirmsskolas 1. pakāpes audzēkņiem, 3 -5 gadus veciem bērniem: nodarbības saturs, plāns, plānotie rezultāti, nepieciešamie resursi un nodarbības organizēšanas gaita.

Lasīt tālāk ->

Ābele un ābols

Autors(i): Andruce Irina
Izdošanas vieta: Rīga
Gads: 2011
Apjoms (lpp): 52
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta pirmsskolas pedagogiem. Tas izveidots kā darba lapu un ideju krājums integrētajām nodarbībām, apgūstot tēmas par augļiem un kokiem, atspoguļojot visas jomas: runa, literatūra, matemātika, apkārtne, daba, zīmēšana, aplicēšana, konstruēšana un veidošana. Piedāvātie vingrinājumi veicina pirmsskolnieku radošo darbību un loģisko…

Lasīt tālāk ->