Ābele un ābols

Indekss: 5.00-09.01
Plaukta indekss: MM - 5.00-09.01 And/Ābe
Autors(i): Andruce Irina
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Gads: 2011
Apjoms (lpp): 52
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta pirmsskolas pedagogiem. Tas izveidots kā darba lapu un ideju krājums integrētajām nodarbībām, apgūstot tēmas par augļiem un kokiem, atspoguļojot visas jomas: runa, literatūra, matemātika, apkārtne, daba, zīmēšana, aplicēšana, konstruēšana un veidošana. Piedāvātie vingrinājumi veicina pirmsskolnieku radošo darbību un loģisko domāšanu, klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, zīmēšanas, veidošanas un citas prasmes un iemaņas. Pedagoga pieredze gūta strādājot bilingvāli.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības