Vispārējās fiziskās sagatavotības aspekti bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos

Indekss: 4.00-00.00
Plaukta indekss: MM-4.00 Aut/Vis
Autors(i): Autoru kolektīvs
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 108
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskās izstrādnes katru nodaļu veidojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursu dalībnieks:
1. Motivācijas nozīme un veidošana interešu izglītības sporta programmās. Jeļena Prāvaste. (6 lp)
2. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums sporta stundā. Jeļena Labalaika. (5 lp)
3. Motivācijas nozīme un veidošana interešu izglītības sporta programmās. Svetlana Poļakova. (6 lp)
4. Speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums volejbolā. Jānis Ivanovs. (5lp)
5. Vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums peldēšanā. Jekaterina Kostira. (6 lp)
6. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums ar lecamauliņu. Līga Priede. (4 lp)
7. Inovatīvās darba formas un metodes interešu izglītības sporta programmās. Līga Spuriņa, Elīna Grundmane. (4 lp)
8. Speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums basketbolā. Igors Golovka. (8 lp)
9. Speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums orientēšanās jauniešiem 16 – 20 g. v. Ieva Šusta. (2 lp)
10. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums sporta stundā. Gatis Zankovskis. (6 lp)
11. Vispārējās un speciālās sagatavotības kopums mākslas vingrošanā, MT-1 grupai (6-8 g. meitenes). Gaļina Poļakova. (5 lp)
12. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums sākumskolas vecuma bērniem. Evita Vēsma. (3 lp)
13. Interešu izglītība – aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicinātāja. Alīda Ābola. (5 lp)
14. Interešu izglītība – aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicinātāja. Anda Krieva. (4 lp)
15. Interešu izglītība – aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicinātāja. Dace Purvaine. (4 lp)
16. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums sākumskolā. Daina Rensone. (4 lp)
17. Interešu izglītība – aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicinātāja. Zane Saudorga. (4 lp)
18. Motivācijas nozīme un veidošana interešu izglītības sporta programmās. Pauls Jurjāns. (5 lp)
19. Projektu metode – inovatīvās darba formas un metodes interešu izglītības sporta programmās. Kristīne Dzene – Lekse. (6 lp)
20. Interešu izglītības programma volejbolā 6. – 9. klašu skolēniem. Irina Buševska. (6 lp)
21. Inovatīvās darba formas un metodes interešu izglītības sporta programmās. Egons Lācis. (4 lp)
22. Inovatīvās darba formas un metodes interešu izglītības sporta programmās. Astrīda Golmeistere. (6 lp)

Atslēgas vārdi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategorijas: Sporta interešu izglītība, Vispārējā un speciālā fiziskā sagatavotība