Projekta metode interešu izglītības darbā

Indekss: 1.06-02.00
Plaukta indekss: MM-1.06-02 Gvo/Pro
Autors(i): Gvozdeva Tatjana
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 21
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta skolotājiem, kuri pielieto vai plāno pielietot projekta metodi.
Metodiskajā izstrādnē aprakstīta projekta metode – definīcija un praktiska projekta norise mācību pracesā, minot konkrēta projekta “Ielu foto” piemēru. Tā norise aprakstīta pa soļiem: tēmas izvēle, satura plānošana, process, norises ieteicamie varianti. Minēti projekta rezultātu vērtēšanas kritēriji un ieguvumi.

 

Atslēgas vārdi: , , , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Radošās industrijas, Foto