Audzēkņu individuālo kompetenču sintēze vienotā mākslas projektā “Ceļš”

Autors(i): Šķerberga Jana
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Mākslinieciskās jaunrades centrs "Praktiskās estētikas skola"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 16
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” kultūrizglītības audzēkņu vienotā mākslas projekta norise, sākot ar mākslas pulciņu konkursu par labāko vizuālo noformējumu konkrētam priekšnesumam, beidzot koncertu, kurā uzstājās visi centra deju un mūzikas kolektīvi. Koncerta ieraksts diskā.

Lasīt tālāk ->

Komandas veidošana animācijas filmu tapšanas procesā

Autors(i): Rimicāne Ilze, Korņejeva Inga, Staverska Jekaterina
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 22
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē atspoguļota projekta norise nometnes laikā, kura mērķis bija saliedēt gan dažādu pedagogu, gan bērnu komandas, lai rezultātā taptu animācijas filmas. Šo projekta metodi var izmantot arī sadarbojoties dažādām interešu izglītības programmām, veidojot interesantus pasākumus. Šādi organizēts darbs attīsta bērnu un…

Lasīt tālāk ->

LEGO konstruktori – projekts: “Gadalaiki”

Autors(i): Virse Vizma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Jauno tehniķu centrs
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 27
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīts, kā izmantot LEGO, lai palīdzētu audzēkņiem izprast gadalaiku maiņu un diennakts ritmu. Šo projektu var realizēt gan pulciņa nodarbībās, gan nometnēs.

Lasīt tālāk ->

Projekta metode interešu izglītības darbā

Autors(i): Gvozdeva Tatjana
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 21
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta skolotājiem, kuri pielieto vai plāno pielietot projekta metodi. Metodiskajā izstrādnē aprakstīta projekta metode – definīcija un praktiska projekta norise mācību pracesā, minot konkrēta projekta “Ielu foto” piemēru. Tā norise aprakstīta pa soļiem: tēmas izvēle, satura plānošana, process, norises ieteicamie…

Lasīt tālāk ->

Camera obscura jeb kā rodas attēls

Autors(i): Andersone Gunta
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Jauno tehniķu centrs
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 12
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne izmantojama interešu izglītības foto pulciņa darbā, nometnēs un vispārizglītojošo skolu projekta nedēļās. Tā paredzēta dažāda vecuma bērniem. Tajā aprakstīts kā uzbūvēt camera obscura, sniegt izpratni par gaismas īpašībām, apzināt attēlu veidošanas principus un radīt interesi par fotografēšanu.

Lasīt tālāk ->