Pilsoniskā audzināšana, izmantojot Zviedrijas tradicionālo svētku pieredzi – “Lūcijas dienu”

Indekss: 5.00-18.00
Plaukta indekss: MM - 5.00-18 Mih/Pil
Autors(i): Mihailova Inga
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas 13. vidusskola
Gads: 2008
Apjoms (lpp): 33
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta direktoru vietniekiem audzināšanas jomā, klašu audzinātājiem un interesentiem. Lūcijas dienas tradīcijas adaptācija – gaišo svētku nešana sabiedrībā Ziemassvētku gaidīšanas laikā ir nozīmīga, jo palīdz indivīdam akcentēt labo darbu nozīmi ne tikai Lūcijas dienā un labdarības akcijas laikā, bet katru dienu. Pielikumi papildina teorētisko materiālu, sniedz interesentiem praktisku informāciju un praktiskus metodiskos ieteikumus svētku plānošanā un atspoguļo pilsoniskās audzināšanas daudzveidīgās iespējas.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Citas