Pilsoniskā audzināšana, izmantojot Zviedrijas tradicionālo svētku pieredzi – “Lūcijas dienu”

Autors(i): Mihailova Inga
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas 13. vidusskola
Gads: 2008
Apjoms (lpp): 33
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta direktoru vietniekiem audzināšanas jomā, klašu audzinātājiem un interesentiem. Lūcijas dienas tradīcijas adaptācija – gaišo svētku nešana sabiedrībā Ziemassvētku gaidīšanas laikā ir nozīmīga, jo palīdz indivīdam akcentēt labo darbu nozīmi ne tikai Lūcijas dienā un labdarības akcijas laikā, bet katru…

Lasīt tālāk ->