Nodarbības konspekts: Vispārējās fiziskās sagatavošanas nodarbība lēkšanai uz batuta

Indekss: 4.02-30.00
Plaukta indekss: MM-4.0230 Kol/Nod
Autors(i): Koleda Nadežda
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 21
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē ir ievietots nodarbības konspekts un fotogrāfijas.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi, Vispusīgā fiziskā sagatavotība