Metodiskais materiāls interešu izglītības programmas “Žurnālistika” apguvei

Indekss: 5.00-18.00
Plaukta indekss: MM - 5.00-18
Autors(i): Murāne Inga
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Pļavnieku pamatskola
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 6
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē rodama domino spēle.

Atslēgas vārdi: , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Citas, Žurnālistika