Metodiskais materiāls interešu izglītības programmas “Žurnālistika” apguvei

Autors(i): Murāne Inga
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Pļavnieku pamatskola
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 6
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē rodama domino spēle.

Lasīt tālāk ->