Mācīšanas metodika interešu izglītības programmā “Vides pētnieki”

Indekss: 2.00-01.00
Plaukta indekss: MM-2.00-01 Kis/Māc
Autors(i): Kiseļova Taisija
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas 60. vidusskola
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 48
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne satur programmas “Vides pētnieki” aprakstu 8. – 9. klašu grupai – programmas uzdevumus, galvenās tēmas, darba paņēmienus, vērtēšanas metodes un paredzamos rezultātus, kā arī satur praktisko nodarbību “Gaisa kvalitāte un cilvēka veselība”, “Logo veidošana”, “Cieto vielu uzbūve” konspektus un vizuālo atspoguļojumu, ekskursijas uz Saules muzeju, spēļu konkursa “Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas”, radošās darbnīcas “Dabaszinības un matemātika”, vides izziņas spēles “Saules staru ceļš” un konkursa “Mans mazais pārgājiens” aprakstu.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Vides interešu izglītība, Vides pētnieki