Lokanības vingrojumi patstāvīgam darbam

Indekss: 4.02-30.00
Plaukta indekss: MM-4.02-30 Roz/Lok
Autors(i): Rozītis Andrejs
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 15
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota kā uzskates līdzeklis karatē audzēkņiem, lai motivētu un palīdzētu patstāvīgi izpildīt vingrojumus. Vingrojumi jāapgūst skolotāja vadībā un pirms lokanības kompleksa veikšanas jāatceras iesildīties.

Atslēgas vārdi: , , , , , ,

Kategorijas: Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi, Vispusīgā fiziskā sagatavotība