Intonācijas kā skaņu precizitātes uztvere bērnu un jauniešu koru muzicēšanā

Indekss: 1.01-01.00
Plaukta indekss: MM-1.01 Šeļ/Int
Autors(i): Šeļegovska Alda
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Citas ziņas: Trūkst 5 lp.
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs
Gads: 2008
Apjoms (lpp): 65
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē autore skaidro intonācijas jēdzienu un tā klasifikāciju mūzikas zinātnē, analizē to latviešu muzikologu, mūzikas pedagogu un kordiriģentu skatījumā, intonācijas diagnosticēšanu, noturības nosacījumus un izkopšanu kora muzicēšanā, kora izdziedāšanas sistemātika – viens no noteicošajiem faktoriem kora intonācijas stabilitātē, analizē intonācijas īpatnību bērnu un jauniešu kora muzicēšanā, kā arī izdara secinājumus par intonācijas izkopšanas iespējām un to praktisku pielietojumu kordiriģenta darbā.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Mūzika, Kori