Intonācijas kā skaņu precizitātes uztvere bērnu un jauniešu koru muzicēšanā

Autors(i): Šeļegovska Alda
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs
Gads: 2008
Apjoms (lpp): 65
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē autore skaidro intonācijas jēdzienu un tā klasifikāciju mūzikas zinātnē, analizē to latviešu muzikologu, mūzikas pedagogu un kordiriģentu skatījumā, intonācijas diagnosticēšanu, noturības nosacījumus un izkopšanu kora muzicēšanā, kora izdziedāšanas sistemātika – viens no noteicošajiem faktoriem kora intonācijas stabilitātē, analizē intonācijas īpatnību…

Lasīt tālāk ->