Baltijas jūras akmentiņu stāsts…

Indekss: 1.05-17.00
Plaukta indekss: MM - 1.05-17 Mal/Bal
Autors(i): Malcāne - Bodrova Margarita
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata + Audiovizuāls dokuments
Citas ziņas: CD
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Zolitūde"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 39
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē atspoguļots gatavošanās un norise pasākumam “Baltijas jūras diena”. Notiek sadarbība vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas, vides izglītības un latviešu tautas dzīvesziņas pulciņu audzēkņiem un pedagogiem.
Metodiskā izstrādne sastāv no anotācijas, teorētiskās un praktiskās daļas, pielikumiem un izmantoto avotu saraksta.
Informācija par Baltijas jūru apkopota PowerPoint prezentācija, kas atrodas CD.

Atslēgas vārdi: , , , , , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Kombinētie rokdarbi