Apraksts un darba gaita teatralizētajam uzvedumam “Dzīve viduslaiku pilī”

Indekss: 5.00-01.03
Plaukta indekss: MM-5.00-01.03 Eih/Apr
Autors(i): Eihe Iveta
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata + Audiovizuāls dokuments
Citas ziņas: CD
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 22
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrānē piedāvāts teatralizēta uzveduma “Dzīve viduslaiku pilī” apraksts un darba gaita, kas sniedz jebkuram pedagogam iespēju pielietot to savu nodarbību, nometņu vai pasākumu cikla laikā svešvalodā lielam kopumam audzēkņu – no 10 bērniem un vārāk sākot no 6 gadu vecuma.
Piemērs minēts angļu valodas angļu valodas apguvei 6 – 12 gadu vecuma’, sadarbojoties 25 dalībniekiem.
Teatralizitētais uzvedums sniedz iespēju katram audzēknim radoši izpausties valodā un radošajos darbos, izdomājot un izveidojot nepieciešamos rekvizītus un dekorācijas uzvedumam no apkārt esošiem pieejamiem materiāliem, kas veido pārliecību par savām spējām.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Valodas, Angļu valoda