Animācijas pirmssākumi – Praksinoskops

Indekss: 1.06-04.00
Plaukta indekss: MM - 1.06-04 And/Ani
Autors(i): Andersone Gunta, Rage - Raģis Jānis
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Jauno tehniķu centrs
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 24
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota, lai izmantotu to interešu izglītības Video pulciņa darbā, sniedzot ieskatu Praksinoskopa vēsturē un uzbūvē, kā arī iedrošinot Video pulciņa audzēkņus veidot savu Praksinoskopu.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Radošās industrijas, Video