Animācijas pirmssākumi – Praksinoskops

Autors(i): Andersone Gunta, Rage - Raģis Jānis
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Jauno tehniķu centrs
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 24
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota, lai izmantotu to interešu izglītības Video pulciņa darbā, sniedzot ieskatu Praksinoskopa vēsturē un uzbūvē, kā arī iedrošinot Video pulciņa audzēkņus veidot savu Praksinoskopu.

Lasīt tālāk ->

Komandas veidošana animācijas filmu tapšanas procesā

Autors(i): Rimicāne Ilze, Korņejeva Inga, Staverska Jekaterina
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 22
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē atspoguļota projekta norise nometnes laikā, kura mērķis bija saliedēt gan dažādu pedagogu, gan bērnu komandas, lai rezultātā taptu animācijas filmas. Šo projekta metodi var izmantot arī sadarbojoties dažādām interešu izglītības programmām, veidojot interesantus pasākumus. Šādi organizēts darbs attīsta bērnu un…

Lasīt tālāk ->

Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” animācijas pulciņa izgītojošās iespējas un pedaģiskā nozīme audzēkņu personības veidošanā

Autors(i): Ruska Ilze
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"
Gads: 2008
Apjoms (lpp): 86
Eksemplāru skaits: 1

Zinātniski metodiskajā darbā aplūkota animācijas apmācības ieviešana interešu izglītības iestādēs kā animācijas mācīšanas nozīmīgums, likumsakarības un plašās iespējas mācību procesa organizēšanā, veicinot daudzpusīgas personības attīstību. Animāijas apmācība aplūkota sākot ar tās vēsturiskajiem pirmsākumiem līdz mūsdienām un beidzot ar bezgalīgajām nākotnes iespējām.

Lasīt tālāk ->