Vizuāli plastiskās mākslas nodarbība “Maciņa izgatavošana”

Indekss: 1.05-18.00
Plaukta indekss: MM-1.05-18 Šķe/Viz
Autors(i): Šķerberga Jana
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Mākslinieciskās jaunrades centrs "Praktiskās estētikas skola"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 11
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne “Maciņa izgatavošana” atspoguļo vienu interešu izglītības vizuālās mākslas 40 min. ilgu nodarbību 7 – 12 veciem audzēkņiem, kuriem ir dažādas praktiskās prasmes un radošās spējas praktiski pielietojama priekšmeta pagatavošanā.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Papīra plastika