Vilnas velšanas pamatu apguve – “Puķe”

Indekss: 1.05-11.00
Plaukta indekss: MM-1.05-11 Šal/Vil
Autors(i): Šalvīte Jolanta
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Altona"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 21
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta pedagogiem, kuri pasniedz slapjās vilnas tehniku. Šo darbu audzēkņi var veikt gan apgūstot pamatus, gan pilnveidojot prasmes: veidojot ziedlapas – formas veidošana, noturēšana, krāsu salikšana, kā arī pamata prasmes un zināšanas vilnas velšanā, bet veidojot kāta lapu – vienkāršo telpisko formu veidošanu, veidojot pamatu – lielākas formas un zīmējuma veidošanu. Pieredzējušākie audzēkņi var izmantot nunofilcēšanu, kur jēlvilna tiek savienota ar dabiskās šķiedras audumiem, kā piemēram zīds, kokvilna, džuta. Darbu veic 7 – 10 gadu vecumā 12 nodarbībās, 11 – 14 gadiem – 7 nodarbībās, bet 15 – 25 gadiem – 5 nodarbībās.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Vilnas velšana