Tematiskas tērpu kolekcijas “Paņem savu raksta gabaliņu” veidošana

Indekss: 1.05-12.00
Plaukta indekss: MM-1.05-12 Aps/Tem
Autors(i): Apse Silvija
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Zolitūde"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 35
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta šūšanas pulciņa skolotājiem un audzēkņiem – darbojoties pulciņa nodarbībās, kā arī gatavojoties konkursiem un modes skatēm. Darba rezultātā audzēknes prot izvēlēties konkursa tēmai un sev atbilstošus tērpu modeļus un audumus, papildina prasmes tērpu konstruēšanā un modelēšanā, attīsta prasmi veidot un koriģēt savu vizuālo tēlu, māk demonstrēt pašdarinātu tērpu publikas priekšā.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Šūšana, modelēšana