Teātra studijas nodarbība

Indekss: 1.03-01.00
Plaukta indekss: MM-1.03-01 Ber/Teā
Autors(i): Bergmane Anita
Atbildības ziņas: Aijas Rancānes fotoattēli
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata + Audiovizuāls dokuments
Citas ziņas: DVD - uzvedums
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 20
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne – teātra nodarbības “Radošā iztēle teātra mākslā un aktiermeistarības pamatiemaņu pilnveide teātra studijas nodarbībā” konspekts – izmantojama pieredzes apmaiņai pedagoģiskajā darbā, izglītojot bērnus tādās jomās kā teātris, deja, vispārējā fiziskā sagatavošana, brīvā laika radošās aktivitātes. Darbā aprakstīts un attēlos atspoguļots kā iesildīt ķermeni, pielietojot skatuves kustības un skatuves runas vingrinājumus, kā veicināt teātra mākslas teorijas appguvi praktiskās darbības vingrinājumos un etīdēs. Video materiāls kā pielietot radošo iztēli nelielās teātra uzveduma ainās.

Atslēgas vārdi: , , , , , , , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Teātris