Svarbumbu sporta sacensību vingrinājumu tehnikas analīze un didaktika

Indekss: 4.02-32.00
Plaukta indekss: MM-4.02-32 Les/Sva
Autors(i): Lesčinskis Māris
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 39
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta sporta pedagogiem, kas saistīti ar svarbumbu celšanas sportu vai vēlas to attīstīt. Tā sniedz plašāku ieskatu svarbumbu sporta sacensību vingrinājumu analīzē un didaktikā – apkopota sporta literatūras informācija par teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem svarbumbu sportā, aprakstīta un analizēta svarbumbu sporta sacensību vingrinājumu izpildes tehnika un biomehānika, aprakstīta sacensību vingrinājumu kustību mācīšanas metodika un sniegtas rekomendācijas sacensības vingrinājumu izpildījuma tehnikas kļūdu labošanai.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi, Citi individuālie sporta veidi