Sportosim rotaļājoties!

Indekss: 4.02-30.01
Plaukta indekss: MM-4.02-30.01 Tar/Spo
Autors(i): Tarasenko Ludmila
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata + Audiovizuāls dokuments
Citas ziņas: CD un DVD nav uz vietas
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2011
Apjoms (lpp): 2
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta sporta skolotājiem, kuri strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem un sastāv no CD, ko izmantot nodarbībās un DVD, ko izmantot gatavojoties nodarbībām, kurās izglītojamie tiek sagatavoti turpmākām sporta aktivitātēm.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Kategorijas: Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi, Vispusīgā fiziskā sagatavotība, Pirmsskola