Spēles ar Tangramu

Indekss: 1.05-01.00
Plaukta indekss: MM-1.05-01 Drē/Spē
Autors(i): Drēviņa Ieva
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Altona"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 37
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē autore dalās pieredzē kā vizuālās mākslas nodarbībās audzēkņi vecumā 7 līdz 25 gadiem var izmantot seno ķīniešu Tangrama spēli, kuru veido ģeometriskās figūras, kas ir savstarpēji proporcionālas, veidojot zelta griezuma principu. Spēles ar Tangramu vingrinājumi sekmē mākslas stilu uztveri un izpratni par stilizācijas nozīmi mākslas darbā.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Zīmēšana, gleznošana