Ritma ostinato pielietojums latviešu tautasdziesmās – latviskās identitātes, patriotisma un radošuma veicinātājs

Indekss: 1.01-02.00
Plaukta indekss: MM-1.01-02 Blī/Rit
Autors(i): Blīve Sanita
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 5
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne – interešu izglītības vokālās mūzikas stundas konspekts, kurā prezentēts kā 1. pakāpes audzēkņi attīsta savu muzikālo uztveri, iepazīst savu balsi. Tā kā ir svarīgi attīstīt katram savu radošo iztēli, attīsta ritmizēšanas iemaņas, kas ir vienas no primārajām radošuma izpausmēm. Audzēkņi iepazīst mūzikas instrumentus un uztver mūzikas valodas elementus. Realizēts svarīgs uzdevums – rosināt izglītojamos brīvi improvizēt.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Mūzika, Vokālie ansambļi