Ritma izjūtas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem

Indekss: 1.01-02.00
Plaukta indekss: MM-1.01-02 Lie/Rit
Autors(i): Liepiņa Aija
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata + Audiovizuāls dokuments
Citas ziņas: USB zibatmiņa
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne ir metodiskais uzskates materiāls ar praktisku nodarbību ilustrāciju videopielikumos,a kas noderēs vokālo ansambļu vadītājiem un visiem interesentiem.
Tajā ir atspoguļota dažādu metožu pielietošana:
– ritma izjūtas attīstīšanai kolektīvās muzicēšanas nodarbībās izmantojamās darbības formas;
-ritma un runas rotaļu attīstošā loma;
– iespējamās problēmsituācijas un risinājumi darba procesā ar pirmsskolas vecuma audzēkņiem;
– videoieraksts par praktisku metožu pielietojumu nodarbībā.

Atslēgas vārdi: , , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Mūzika, Vokālie ansambļi