Pašgatavoto digitālo materiālu un kustību aktivitāšu apvienošana angļu valodas nodarbībās sākumskolā

Indekss: 5.00-01.03
Plaukta indekss: MM-5.00-01.03 Rub/Paš
Autors(i): Rubīne Lilita
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 126
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne sagatavota angļu valodas apguvei 8 – 12 gadu vecumā par tēmām Rīgas vēsture, tās ievērojamākās vietas un cilvēki. Autore izmanto vizuālo, audiālo un kinestētisko mācīšanās stilu, izmantojot pašgatavotus un internetā publicētus digitālos materiālus (digitālās uzskates kartiņas, viktorīnas, domu kartes, laika līnijas, krustvārdu mīklas un sakritības uzdevumus), kurus demonstrē uz interaktīvās tāfeles, papildinot ar dažādām kustību aktivitātēm. Aprakstīta arī orientēšanās spēle Vecrīgā “Dzīvnieku medībās uz Rīgas ēku sienām”.

Atslēgas vārdi: , , , , , , ,

Kategorijas: Citas interešu izglītības programmas, Valodas, Angļu valoda