Papīra plastikas Papjē mašē tehnika

Indekss: 1.05-18.00
Plaukta indekss: MM-1.05-18 Med/Pap
Autors(i): Medne Ieva
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Mākslinieciskās jaunrades centrs "Praktiskās estētikas skola"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 11
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē apskatīta Papjē mašē tehnika: vēsturiskais apskats, vispārīgs ieskats un 4 nodarbību apraksti – “Trauka veidošana”, “Putna izgatavošana” un divas “Kaķa izgatavošana”.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Papīra plastika