Mīkstā rotaļlieta, dekors “Mājas gariņš”

Indekss: 1.05-06.00
Plaukta indekss: MM-1.05-06 Kup/Mīk
Autors(i): Kuprovska Santa
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Pļavnieku pamatskola
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 6
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota, lai aktivizētu audzēkņu radošo darbību – radošo domāšanu un pilnveidotu praktiskās iemaņas, padziļinātu interesi par tradicionālās kultūras mantojumu, izprotot, kur ar to sastopas ikdienā, radīt priekšstatu par tekstilmateriāliem un to daudzveidību, veicināt audzēkņu pašiniciatīvu, pašizpausmi un pašapziņu.
Darbs paredzēts pamatskolas vecuma grupai.

Atslēgas vārdi: , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Tekstilrokdarbi