Kobudo audzēkņu vispārējās un speciālās sagatavotības profilu izveide

Indekss: 4.02-30.00
Plaukta indekss: MM-4.02-30 Kaļ/Kob
Autors(i): Kaļva Edgars
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 11
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne tapusi izstrādājot profila karti, ar kuras palīdzību būtu iespējams iegūt informāciju par audzēkņa fiziskās sagatavotības stāvokli noteiktā preriodā/posmā un iegūt atgriezenisko saiti pēc proves/testa, lai noteiktu attīstības svārstību. darba rezultāts ir bāzēts pamatojoties uz klasisku situāciju, kurā pārejas, sagatavošanas un sacensību posms iet secīgi. Izstrādāto profila karti var izmantot arī sarežģītākām situācijām – kur, sagatavošanas posms ir īsāks un gada laikā ir vairākas sacensības, pielāgojot kontrolnormatīvu grafiku. Par pamatu tika ņemta Kobudo gan sporta, gan tradicionālās skolas specifika, kura ir līdzīga arī citiem cīņu sporta veidiem, kuru mērķis ir attīstīt eksplozīvo spēku, izturību un ātrumu. Darbā ir aprakstīta tikai “Vispārizglītojošo skolu skolēnu fiziskās sagatavotības izvērtēšana” – fiziskās attīstības kontrolnormatīvi un robežvērtības.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi, Vispusīgā fiziskā sagatavotība