Interneta resursu izmantošanas iespējas šūšanas pulciņa programmas apguvē tēmai “Svārku šūšana”

Indekss: 1.05-12.00
Plaukta indekss: MM-1.05-12 Pao/Int
Autors(i): Paožole Inita
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 89
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota kā mācību līdzeklis, ievērojot sistemātiskuma principu, kā uzšūt dažāda griezuma svārkus, izmantojot informāciju, kas pieejama internetā.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Šūšana, modelēšana