Integratīvā pieeja blokflautas spēles apmācībā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem

Indekss: 1.01-04.02
Plaukta indekss: MM-1.01-04.02 Rēr/Int
Autors(i): Rēriha Rudīte
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 19
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskās izstrādnes teorētiskajā daļā ir izmantoti valdorfpedagoģijas principi, kuri pamatojas uz visaptverošo jeb holistisko pieeju mācīšanai, t.i., mācību metožu un formu izvēle pamatojoties uz bērna personību un individualitāti, respektējot viņa dabisko attīstības gaitu un reizē saudzīgi stimulējot izaugsmi. Praktiskajā sadaļā – ieskats blokflautas spēles apmācības procesā izmantojamo metožu, paņēmienu un līdzekļu klāstā, ieskicējot vienotās Ķermeņa – Emociju – Prāta pieejas paņēmiena izvēles pamatojumu. Sniegts ieskats integratīvās pieejas praktiskajā pielietojumā, izklāstot divus piemērus no autores pedagoģiskās prakses.

Atslēgas vārdi: , , , , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Mūzika, Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis