Dejas apraksts “Pele brauca dzirnavās”

Indekss: 1.04-01.01
Plaukta indekss: MM - 1.04-01.01 Rud/Dej
Autors(i): Rudene Gunta, Misika Sanita
Atbildības ziņas: Lolitas Saulietes mūzika
Valoda: Latviešu
Veids: Dejas apraksts
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Pamatskolas "Rīdze" Interešu izglītības centrs
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 5
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē ir autoru oriģinālhoreogrāfija un uzrakstīts dejas apraksts pirmsskolas tautas deju grupai.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Deja, Tautas deja, Pirmsskolas tautas deju kolektīvs